מוצי אביב

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

המפוזר מכפר אזר

רשימת שירים

אני מרגיש כמו אריה / האיש במגבעת

רשימת שירים