נערתי

[ האזנה קלה 2007 - 2005 ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

נערתי / דרכים ריקות

רשימת שירים