עודד גדיר

[ רוק ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

כשהלוויתן ישן

רשימת שירים

חלומות חורפיים

רשימת שירים