אילה בן פורת

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

איך גבהו פני המים

רשימת שירים