איציק יונה

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

מצב בהייה מתקדם

רשימת שירים

ארבעים מעלות - שרים שירה

רשימת שירים