אליס

[ אלקטרוני - 2016 ]

ביוגרפיה

שירה

שיר   ליבנד

גיטרה

שחף   סגינר

מחשב נישא

מרון   רם

דיסקוגרפיה