אסתר גמליאלית

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

משירי נעוריה משנות השלושים עד קום המדינה

רשימת שירים