אפרים שמיר

[ פופ ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

אפרים שמיר וגנבי הזמן

רשימת שירים

רוקד לקול הבנות

רשימת שירים

אפרים ואסתר שמיר

רשימת שירים