בהרוז אהרוני

[ מוזיקת עולם / אתנית ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

בניחוח ישראלי

רשימת שירים

חפלה פרסית / מוסיקת עולם חלק א

רשימת שירים

חפלה פרסית / מוסיקת עולם חלק ב

רשימת שירים