בצל ירוק

[ שירי א"י 1961 - 1957 ]

ביוגרפיה

שירה

אורי   זוהר

שירה

אילנה   רובינא

שירה

אליהו   ברקאי

שירה

גבי   עמרני

שירה

גליה   טופול

שירה

יונה   עטרי

שירה

שמעון   ישראלי

שירה

רותי   אטיאס

שירה

עודד   קוטלר

שירה

חיים   טופול

שירה

זהרירה   חריפאי

שירה

נחמה   הנדל

אקורדיון

יוסף   אורג

דיסקוגרפיה

בצל ירוק ועוד...

רשימת שירים

השירים היפים של בצל ירוק

רשימת שירים

בצל ירוק ו...שלוש נקודות

רשימת שירים