ברכה צפירה

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

מי יבנה בית בתל-אביב

רשימת שירים

Chansons Populaires Hébraïques

רשימת שירים