גחליליות

[ פולק / אקוסטי - 2017 ]

ביוגרפיה

שירה, גיטרה

עמר   גשן

שירה, גיטרה

שיר   סאקמוסקי

דיסקוגרפיה