גיטל ואטורי

[ יהודי / רוחני ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה