דינה ודוד

[ ישן נושן 1972 - 1967 ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה