דפנה חסדאי

[ יהודי / רוחני ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

לגלות את האור

רשימת שירים

ירושלים של מעלה

רשימת שירים

מקודשת / לחשי ההויה

רשימת שירים