דרור בן יעקב

[ פופ ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

מחסן הגעגועים

רשימת שירים

על החיים ועל המוות

רשימת שירים

עוד לא הזמן להפרד

רשימת שירים

בשירים של יעקב פסקו

רשימת שירים

דרור בן יעקב והשמיכה האקוסטית

רשימת שירים

שקיעה איטית באמצע

רשימת שירים