האחיות שמר

[ שירי א"י 1967 - 1966 ]

ביוגרפיה

שירה

אמנה   כהן

שירה

דינה   גולן

שירה

דליה   אורן

שירה

רותי   ביקל

דיסקוגרפיה