האלמוגים

[ שירי א"י 1967 - 1960 ]

ביוגרפיה

שירה, גיטרה

ישראל   שלום

שירה, גיטרה

יצחק   פרי

דיסקוגרפיה