הבחורים מאפיקים

[ שירי א"י 1988 - 1981 ]

ביוגרפיה

שירה

שי   גוטסמן

שירה

פלג   רפפורט

שירה

יהודה   אולמן

שירה

משה   רוקמן

שירה

אמוץ   ברונטמן

שירה

אוהד   תדמור

שירה

ארי   רוקמן

שירה

גדעון   ברקני

שירה

נדב   בר ניב

שירה

יצחקי   גל

דיסקוגרפיה

הבחורים מאפיקים 2

רשימת שירים

הבחורים מאפיקים

רשימת שירים