הבטלנים

[ פופ 1987 - 1987 ]

ביוגרפיה

שירה

אבי   קושניר

שירה

נתן   דטנר

דיסקוגרפיה

עבודות מסוכנות

רשימת שירים