הנעמתרון

[ שירי א"י 1997 - 1983 ]

ביוגרפיה

שירה

גתית   שובל

שירה

מימי   שלומי

שירה

חנה   שלס

שירה

טובה   רווה

שירה

רון   אמיתי

שירה

אמנון   קשת

שירה

עמי   פאר

שירה

עופר   פרידברג

שירה

כרמי   קולישבסקי

דיסקוגרפיה

נגיעה אחת רכה

רשימת שירים