הפנינים הכחולות

[ פופ 1969 - 1968 ]

ביוגרפיה

שירה

טמירה   ירדני

שירה

עודד   זמיר

דיסקוגרפיה

הפנינים הכחולות

רשימת שירים