השובלים

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

שירה, גיטרה

שלום   שובלי

שירה, גיטרה

משה   משומר

דיסקוגרפיה