חבורת בימות

[ שירי א"י 1973 - 1972 ]

ביוגרפיה

שירה

פוריה   פינגרר

שירה

פושה   דברה

שירה

אלי   מנטבר

שירה

אלינוער   מואב

שירה

אמיר   גינת

שירה

דני   גרנות

שירה

מירי   אלוני

שירה

מישה   בר אילן

שירה

עוזי   מאירי

שירה

רותי   בן אברהם

גיטרה

יגאל   חרד

באס

מיקו   לזרוביץ

תופים

סולו   קייזרמן

דיסקוגרפיה

מסעות בנימין השלישי

רשימת שירים