חיה קורן

[ מוזיקת עולם / אתנית ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

לאור הזכרונות

רשימת שירים

שירים באידיש

רשימת שירים

צימוקים ושקדים

רשימת שירים