חיים לרוז

[ פופ ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

אלמליח - לרוז - שטרית

רשימת שירים

זהבה בן - גרסאות לרוז

רשימת שירים