מגפיים

[ שירי א"י 1985 - 1981 ]

ביוגרפיה

שירה

אתי   עמית

שירה

שרון   שפריר

שירה

רוחלה   אגמון

שירה

אורלי   ורד

שירה

אבי   גבע

שירה

אבי   רוזנבלום

דיסקוגרפיה

מיטב שירי להקת מגפיים

רשימת שירים