מיכל טל

[ פופ ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

הלוך הלכה החבריא לשטן....ולאשת האיכר!

רשימת שירים

21 משיריה הנבחרים

רשימת שירים

השטן ואשת האיכר

רשימת שירים