מרגנית שעיה

[ האזנה קלה ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

הייתי חוזר שוב על הכל

רשימת שירים