מרי סוריאנו

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

אוי איז דאס א מיידעלע

רשימת שירים

Sings Favorites From The Roumanian Wedding

רשימת שירים