מרתה שלמה

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

Jewish Folk Songs Volume 2

רשימת שירים

The World of Kurt Weill in Song

רשימת שירים

Sings Israeli Folk Songs

רשימת שירים

Songs From My Fathers' House

רשימת שירים