נחמה ליפשיץ

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

Sings The Songs of Her People in The USSR

רשימת שירים

איך זינג פאר אייך

רשימת שירים