נערתי

[ האזנה קלה 2007 - 2005 ]

ביוגרפיה

שירה

שירה   קרנר

שירה, פסנתר

נועה   שמר

דיסקוגרפיה

נערתי / דרכים ריקות

רשימת שירים