נתנאלה

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

לא דברנו עוד על אהבה

רשימת שירים

על גן-אדן חלוני

רשימת שירים