סולימאן הגדול

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

זמרת הארץ עם משפחת סולימן הגדול

רשימת שירים

30 שנות זמר מסביב למדורה

רשימת שירים