עדה ודיאן

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

שירה, גיטרה

דיאן   קפלן

דיסקוגרפיה