עדנה גורן

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

שרה משירי ברט בכרך ואחרים

רשימת שירים

שירים מתוך תעלת בלאומילך

רשימת שירים

מנדלבאום / אור נם

רשימת שירים

כי מדברות עיניך

רשימת שירים

שירי סשה ארגוב

רשימת שירים

ללילה יש צבע אחר

רשימת שירים