עדנה גורן

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

שרה משירי ברט בכרך ואחרים

רשימת שירים

שירים מתוך תעלת בלאומילך

רשימת שירים

כי מדברות עיניך

רשימת שירים

שירי סשה ארגוב

רשימת שירים

ללילה יש צבע אחר

רשימת שירים