צוות הווי חיל האויר

[ שירי א"י 1977 - 1970 ]

ביוגרפיה

שירה

דיויד   ברוזה

שירה

דני   בסן

שירה

טליה   ברוזה

שירה

דפנה   ארמוני

דיסקוגרפיה

מסביב לעולם בשמונים דקות

רשימת שירים