צוות הווי פיקוד מרכז

[ שירי א"י 1977 - 1973 ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

פרצופים צוחקים

רשימת שירים