צמד הראשונים

[ שירי א"י ]

ביוגרפיה

שירה

משה   גיאת

שירה

יהודה   וסרמן

דיסקוגרפיה