קלונקס

[ היפ הופ / ראפ ]

ביוגרפיה

שירה

נתנאל   צ'ונה

דיסקוגרפיה

מחלקה סגורה יום ד

רשימת שירים

כניעה אלטרואיסטית

רשימת שירים