שירלי קונס

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

כשראיתי את פניך לראשונה

רשימת שירים