שיר אום

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

ביום שקוף רואים לנצח

רשימת שירים