שלושת המיתרים (טריו ערבה)

[ שירי א"י - 1957 ]

ביוגרפיה

שירה

צבי   בורודו

שירה

אריק   לביא

שירה

שמעון   ישראלי

דיסקוגרפיה

שלושת המיתרים

רשימת שירים