שלישיית המעפיל

[ שירי א"י 1990 - 1965 ]

ביוגרפיה

שירה

עירית   סנדנר

שירה

דן   שרון

שירה

גדי   אלון

שירה

אהוד   שחם

דיסקוגרפיה

שירים לאורך הדרך

רשימת שירים

חיוך שלא יחלוף לעולם

רשימת שירים

שלישיית המעפיל

רשימת שירים