שלמה מוקעה

[ ישן נושן ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

עוד שירים בתימנית

רשימת שירים

שירים בתימנית

רשימת שירים

שירים מהדיוואן

רשימת שירים