שמעון משעלי

[ יהודי / רוחני ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

שמחת עולם חלק א

רשימת שירים

שמחת עולם חלק ב

רשימת שירים