תמר פילוסוף

[ פולק / אקוסטי ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

עכשיו סוסי מלחמה

רשימת שירים