Evil Speakers

[ רוק 2006 - 1998 ]

ביוגרפיה

Evil Speakers היה הרכב אינדי רוק מבטיח שאמנם זמן המדף הכולל שלו נמתח על גבי שמונה שנים, אך לא הירבה להופיע ונותר באלמוניותו גם בגלגולו האחרון, שהיה יחסית האקטיבי ביותר.

Evil Speakers עברו כמה גלגולים. הגלגול הראשון החל ב-1998 כאשר אבישי לונדנר, אלעד סטרומר (Black Blender) ויהונתן כדן הקימו להקה בשם guysafterschool, שפעלה באיזור עמק הירדן קצת פחות משנה. הגלגול השני כלל חברים מ-Two States, ערופי שפתיים וצמד הנויז Wreck & Drool. גם גלגול זה לא שרד ימים רבים אך הגלגול השלישי התייצב לבסוף על אלי לס (The Dogs, בלק בלנדר) על הבאס, יהונתן כדן (שירה, גיטרה), ריקי בן דוד (שירה, גיטרה) ואדם בלומנטל (המיותרים, ניתקס) על התופים. הרכב זה פעל תחת השם The Honest Mistakes.

מאוחר יותר חזר אבישי לונדנר (לבנון) והחליף את אלי לס על הבאס. השיר הרשמי הראשון של ההרכב, "To Please", נכלל באוסף פית/קית השני. הופעתם בערב ההשקה של האוסף היתה האחרונה של בלומנטל עם ההרכב. ב-2006 התפרק ההרכב סופית מבלי שהותיר אחריו אלבום שלם. אקורד הסיום הונצח באוסף פיתקית השלישי (2007), בו נכלל השיר Is It Meaningless.

שירה, גיטרה

ריקי   בן דוד

גיטרה

יהונתן   כדן

באס

אבישי   לונדנר

תופים

אדם   בלומנטל

דיסקוגרפיה